กิจกรรม | ประกาศ | ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง | ผลของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | งานสาธารณภัย | เอกสาร อบจ.ระนอง | ปฏิทินกิจกรรม | วีดีโอแนะนำจังหวัด
MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
แผนพัฒนาและงบประมาณ
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

AbjRanong13 7
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

AbjRanong13 6
กรกฎาคม - ตุลาคม 2558

AbjRanong13 5
เมษายน - มิถุนายน 2558

AbjRanong13 4
มกราคม - มีนาคม 2558

banner01

countdownheader6

2560 03 17

โครงการประกวดภาพถ่าย ฉันตามหาเมืองระนอง
- รับสมัคร บัดนี้ - 17 มีนาคม 2560
- ประกวดภาพถ่ายรอบคัดเลือก 20-21 มีนาคม 2560
- ประกาศผลการตัดสิน 21 มีนาคม 2560
- มอบรางวัล 22 มีนาคม 2560
- จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย 22-30 มีนาคม 2560 ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2560
ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 43,000 บาท

ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ระนอง...เมืองแห่งความจงรักภักดี" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง" ประจำปี 2560

 • ประกาศ
20/03/2560ประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ระนอง...เมืองแห่งความจงรักภักดี" ตามโครงการประกวดภาพถ่าย "ฉันตามหาเมืองระนอง" ประจำปี 2560
09/03/2560การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนมกราคม 2560
06/03/2560การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มกราคม 2560
27/02/2560หลักเกณฑ์และใบสมัครการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ประจำปี 2560
21/02/2560ผลการจัดกิจกรรมการประกวด และการแข่งขัน ตามโครงการจัดงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
15/02/2560เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ เป็นสายงานอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
15/02/2560ประกาศผลการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นถ้ำพระขยางค์ ประจำปี 2560
10/02/2560การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน ธันวาคม 2559
10/02/2560การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ประจำเดือนธันวาคม 2559
09/02/2560เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
09/03/2559ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
24/03/2560เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ข่าวใหม่
24/03/2560เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองข่าวใหม่
23/03/2560เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/03/2560เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
23/03/2560เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23/03/2560เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
16/03/2560ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
16/03/2560ประกาศราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
06/03/2560ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง
01/03/2560เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือตาชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 • ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
24/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนองข่าวใหม่
20/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
16/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
14/03/2560เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรที่ 14 และซอยจัดสรรที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
14/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงสนามเปตอง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
13/03/2560กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งประธานและปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคา)
10/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
02/03/2560เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
02/03/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) โรงเรียนบ้านในวงหมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
15/02/2560เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 • งานสาธารณภัย และสิ่งแวดล้อม
02/08/2559ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 2-6 สิงหาคม 2559
28/07/2559ประกาศเตือนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก ในวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2559
07/06/2559กลุ่มงานสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน การใช้เครื่องตัดถ่าง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
27/05/2559ประมวลภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ปี 2559
26/05/2559ประกาศเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ในวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม 2559
 • เอกสาร อบจ.ระนอง
28/09/2559รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปี 2558
27/07/2559การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ประจำเดือน มิถุนายน 2559
29/06/2559รายชื่อผู้ประกอบการน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม ที่ยื่นแบบรายการและชำระภาษีฯ เดือน พฤษภาคม 2559
20/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนเมษายน 2559
19/05/2559รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี ประจำเดือนมีนาคม 2559
19/05/2559ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2542 ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 เรื่อง การเรียกเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
03/09/2558รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประจำปี 2557
03/08/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนมิถุนายน 2558
20/07/2558คู่มือประชาชน
29/06/2558รายชื่อสถานค้าปลีกน้ำมันที่ยื่นแบบชำระภาษี และสถานประกอบการ ที่ชำระค่าธรรมเนียม ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
26/05/2558บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะอันตรายจังหวัดระนอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระนอง
09/04/2558ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ปฏิทินกิจกรรม +
22
แสดงนิทรรศการภาพถ่าย ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2560
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
22 - 30 มี.ค. 2560
 • วิดีโอแนะนำจังหวัดระนอง
 • ข่าวทั่วไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
e-mail :: ranongpao@gmail.com