องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ภูเขาหญ้า


วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 13:23 น.

0

ภูเขาหญ้า หรือที่ชาวระนองเรียก “ เขาหัวโล้น ”
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของระนองด้วยความ
เขียวขจี ของผืนหญ้าเหมือนดั่งพรมที่ปกคลุมภูเขาลูกเล็ก ๆ
ที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันหลายลูก ทำให้ดูสวยแปลกตา
ในช่วงฤดูร้อนภูเขาหญ้าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทอง
ซึ่งดูสวยงามมาก

ที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมเยื้อง ๆ กับอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว มีถนนสายระนอง-พังงา ตัดผ่านห่างจากตัวเมืองระนองไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กิโลเมตร

ลักษณะ เป็นภูเขาที่โล่งเตียน ไม่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้น มีเพียงหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมเหมือนปูด้วยพรมสีเขียวไปทั่วบริเวณ
ตรงกันข้ามกับป่าน้ำตกหงาวที่เป็นป่าดิบชื้น บริเวณภูเขาหญ้าจะมีทางรถเข้าไปและสามารถเดินขึ้นภูเขาหญ้าซึ่งเป็น
ภูเขาลูกเล็ก ๆ ที่ไม่สูงมากนักเพื่อชมทิวทัศน์ได้โดยรอบ

การเดินทาง จากตัวเมืองระนองใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายระนอง-พังงา ระยะทางประมาณ
13 กิโลเมตร จะเห็นภูเขาหญ้าทางด้านขวามือ มีลานจอดรถซึ่งอยู่ใกล้ ๆ ภูเขาหญ้าสามารถเดินชมทิวทัศน์ใต้


1

สามารถเห็นน้ำตกหงาวได้ชัดเจนจากบนภูเข้าหญ้า

2

3


Phu Khao Ya ( Bald Mountain )

Features: The mountain of no tree but only grass covering the mountain like the green carpet.
The geographical features of this area is absolutely different from Ngao Waterfall's

Surroundings of rush tropical rain forests. There is the road to the Phu Khao Ya and the walkway
up to the small hills to see the beautiful scenery.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol