องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

สวนสาธารณะรักษะวาริน


วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 14:01 น.

สวนสาธารณะรักษะวารินของชาวจังหวัดระนอง ที่นอกจาก
จะมีธรรมชาติ ที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และออก
กำลังกายแล้ว ยังมีบ่อน้ำแร่ร้อนอยู่ในสวนสาธารณะ
อีกด้วย เหตุนี้เองจึงทำให้ชาวเมืองระนองมีสุขภาพดี ด้วยมีสวนสุขภาพซึ่งหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในประเทศไทย
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ในหุบเขา มีธารน้ำแร่ไหลผ่าน บนถนนชลระอุ ขึ้นไปบนเชิงเขาด้านทิศตะวันออกจากตัวเมืองระนอง
ประมาณ 2 กิโลเมตร
thumb1261
ลักษณะ สวนสาธารณะที่ดัดแปลงตามสภาพภูมิประเทศของหุบเขา ที่มีธารน้ำแร่ไหลผ่าน บรรยากาศร่มรื่นด้วยธรรมชาติ

ของป่าไม้กลางหุบเขา ภายในมีบ่อน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ


รักษะวารินเป็นนามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้พระราชทานไว้เมื่อคราวเสด็จเยือนจังหวัดระนอง พ.ศ. 2510 เพราะมีการนำน้ำแร่มาใช้บำบัดรักษาโรคได้ผล จึงพระราชทานนามว่า “ สวนรุกขชาติรักษะวาริน ” ซึ่งมีความหมายว่า
“ น้ำที่ใช้รักษาโรคได้ ” นอกจากนี้ ในสวนสาธารณะยังมีจุดนั่งพักและสะพานแขวนข้ามลำธารเพื่อเป็นจุดพักผ่อนและ
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย
การเดินทาง จากเทศบาลเมืองระนองไปทางทิศตะวันออก ใช้ถนนชลระอุซึ่งเป็นถนนขึ้นไปสวนสาธารณะห่างจาก
ตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร

Raksawarin Park

Features: The public park st the hillside having the mineral water stream passing by and the delightful natural and forestry atmosphere amidst the hill. The hot spring water is found inside the park. Raksawarin is the name give by Her Royal Highness Princess Srinakarindra. The princess Mother during her visit to Ranong in 1977. The mening of Raksawarin in Thai is “Water that can cure the disease” since mineral water was used to heal any illness efficiently at that time.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol