MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  บ่อน้ำร้อนพรรั้ง


  วันจันทร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 13:39 น.

  บ่อน้ำร้อนพรรั้ง ตั้ง อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองระนอง ประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพ ประกอบด้วยพรรณไม้นานาชนิด มีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง จำนวนมาก สวยงาม คลองพรรั้ง ไหลผ่านในลำคลอง มีหินขนาดใหญ่น้อย เป็นธรรมชาติสวยงาม มีบ่อน้ำแร่ร้อน จำนวน 3 บ่อ มีตาน้ำแร่ร้อนผุดขึ้นมาไหลเป็นสายเล็กๆ ไหลรวมกับธารน้ำเย็นคลองพรรั้ง
  ลักษณะเป็นแอ่งน้ำอุ่น เหมาะแก่การแช่ การอาบน้ำแร่แบบธรรมชาติ ( สปากลางแจ้ง ) สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง เช่น วัดป่าชัยมงคล ( สำนักสงฆ์พรรั้ง ) อุทยาน แห่งชาติน้ำตกหงาว ภูเขาหญ้า เขตชีวมณฑลโลก ( ศูนย์วิจัยป่าชายเลน ) สวนเกษตรบรรพกาล เหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบผจญภัย

  IMG 1465

  IMG 1466

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com