องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

วัดสุวรรณคีรีวิหาร


วันจันทร์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 13:40 น.

ที่ตั้ง บนพื้นที่ราบทางตอนเหนือของเทศบาลเมือง ถนนชาติเฉลิม มีภูเขาและบ้านเรือนล้อมรอบ วัดสุวรรณคีรีวิหารสร้างเมื่อ พ.ศ. 2433 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีพระราชดำริให้พระยารัตนเศรษฐี ผู้ว่าราชการเมืองระนองในขณะนั้นจัดการสร้างวัดนี้ขึ้นมาแทนวัดร้างที่มีอยู่แต่เดิม

จุดเด่น พระประธานพระพุทธรูปหินอ่อน 5 องค์ ภายในอุโบสถที่ขึ้นชื่อว่างดงาม อ่อนช้อย เจดีย์ทรงพม่า และธรรมมาสน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทาน

1409402128272

1409402130749

1409402136197

1409402133701

การเดินทาง เส้นถนนเรืองราษฏร์ ขึ้นไปทางตอนเหนือ ผ่านวงเวียนน้ำพุ ออกเข้าสู่ถนนชาติเฉลิมตรงขึ้นไป ตัววัดอยู่หัวมุมทางเลี้ยวก่อนจะเข้าถนนบำรุงสถาน

Wat Suwan Khiri Wihan

The temple was constructed in 1890 in the reign of king Rama the fifth instead of the ancient one.

Highlights: The very beautiful five marble principal Buddha images housed in the consecrated convocation hall. Inside the temple is a pagoda of Burmese Arts as well as the carvd seat for the preaching monks given by King Rama the fifth.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol