องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"


วันพุธที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 09:38 น.

banner3

ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"

# กำหนดมอบรางวัลในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 โดยขอให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่านเดินทางมารายงานตัวก่อนเวลา 17.30 น. ณ สถานที่จัดนิทรรศการภาพถ่ายฯ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง

# กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าไม่มีให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน ในการรับเงินรางวัล หากไม่นำมาจะไม่สามารถรับเงินรางวัลได้

# โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพมารับรางวัล ควรสวมรองเท้าหุ้มส้นและไม่ควรสวมกางเกงขาสั้น

# สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1271 3896

 result1

result2

picture result1

picture result2

กำหนดการโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"

program Page 1

program Page 2

ดาวน์โหลดไฟล์

pdf ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง หัวข้อ "มาระนอง...ต้องห้ามพลาด"

pdf กำหนดการโครงการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ในหัวข้อ “มาระนอง...ต้องห้ามพลาด”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol