องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

กองสาธารณสุข


วันอังคารที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 15:34 น.

kamonpan

น.ส.กมลพรรณ พัฒนา
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

  walasinee 

นายนัทวัฒ กาญจนพยัคฆ์

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

น.ส.วลาสินี พงษ์ไทย
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

  handsome
  นายวิฑูร นพรัตนาภรณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
   รวมรปหนาตรง
 
 
นายวชิรพล สุวรรณฑล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   
    
   
   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol