องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

                RANONG PROVINCIAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 16/04/2021  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน. ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/04/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยน้ำวน หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/04/2021  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2564
 02/04/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติกเกอร์ข้อความพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/04/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยบางให้ หมู่ที่ ๒ ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/03/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/03/2021  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 02/03/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.๑-๐๐๐๕ สายบ้านพรุกวม - บ้านไร่ใน หมู่ที่ ๖ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/02/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายข้อความพลาสติก สติกเกอร์ข้อความ และป้ายฝ่าย พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/02/2021  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2564
 03/02/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/01/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/01/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/01/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายข้อความพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/01/2021  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/01/2021  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563
 23/12/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/12/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/12/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/12/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/12/2020  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
 29/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายนับถอยหลังระยะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/11/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/11/2020  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563
 11/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/11/2020  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบันไดขึ้นลง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/11/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/11/2020  ประกาศการทำสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/11/2020  ประกาศการทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/10/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/10/2020  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ เขาพริกไทย - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/10/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/10/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/10/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสาย หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น เชื่อมกับหมู่ที่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จังหวัดระนอง
 07/10/2020  ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยนางบุญให้ หมู่ที่ 2 ตำบล จ.ป.ร. - หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 05/10/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/10/2020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2563
 02/10/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางรื้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/10/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 01/10/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าครอบ หมู่ที่ 1 บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/09/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยอุปนันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณหาดประพาส อุทยานแห่งชาติแหลมสน หมู่ที่ ๒ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/09/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสวนครู หมู่ที่ ๔ บ้านบางสีกิ้ม ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังวัดมัชฌิม หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยหนองหว้า (ซอยโป่งรวยเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกล่องเกเบี้ยนป้องกันการกัดเซาะคอสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบางกุ้ง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยท่าครอบ หมู่ที่ ๑ บ้านทรายแดง ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 03/09/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/09/2020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2563
 28/08/2020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2563
 25/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ - เขาพริกไทย หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/08/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอุปนันท์ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/07/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 29/07/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซียม อเนกประสงค์ (โรงมวย) ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/07/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ๑๐ คูหาภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/07/2020  ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/07/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/07/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ๑๐ คูหา ภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม อเนกประสงค์ (โรงมวย) ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารยิมเนเซี่ยม อเนกประสงค์ (สนามเปตอง) ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/06/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมรางระบายน้ำ สามเเยกทางลงวัดหาดส้มเเป้น-หัวสะพานวัดหาดส้มเเป้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มเเป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/06/2020  ประกาศการทำสัญญาซื้อตะกร้าใส่ผลไม้พลาสติก ขนาด ๒๕ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 02/06/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสระกว่ายน้ำสนามกีฬาจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างถนนเดินเท้า ค.ส.ล.บ้านหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/05/2020  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายขำ หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/05/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยสะพานเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลราชกรูด อำเภอเมองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/04/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจิรักษา หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/04/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาชื่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/04/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ สามแยกทางลงวัดหาดส้มแป้น - หัวสะพานวัดหาดส้มแป้น หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/04/2020  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
 18/03/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/03/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/03/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/02/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ทางหลวงหมายเลข ๔ กม. ทึ่ ๖๐๕+๘๔๒ ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/01/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/01/2020  ประกาศทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๓ คำบลบ้านนา - หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรพัฒนา ๑๒ - ๑๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมอาชีพ หมู่ที่ ๓ บ้านพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/01/2020  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/01/2020  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ที่ใช้ในโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง:ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/01/2020  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/01/2020  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562
 06/01/2020  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/01/2020  ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/01/2020  สัญญาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/12/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/12/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/12/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สำหรับติดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/12/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ข้อความ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สำหรับติดรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/12/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/12/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/11/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านนายหมา - บ้านนายนิจ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/11/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลูกนก - แลตะวันรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ (บ้านเกาะช้าง) ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/11/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/11/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หน้าใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/11/2019  ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งรวย หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/11/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562
 11/11/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/11/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานก่อสร้างถนนคอนกรีตซอยตาเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒)
 29/10/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/10/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับถบบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน
 24/10/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/10/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/10/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ครวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อยสายตรง หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑)
 17/10/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/10/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง (งวดที่ ๑)
 10/10/2019  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑ - งวดสุดท้าย)
 09/10/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑ - งวดสุดท้าย)
 08/10/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งรวย หมู่ที่ ๗ ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ ๑๑ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/10/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/10/2019  เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้
 07/10/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2562
 04/10/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑)
 03/10/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/10/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้นด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/10/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ (ถนนชลระอุ ๑ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง สายมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/09/2019  เรื่อง ประกาศทำสัญญาก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยท่าเรือ หมู่ที่ ๗ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
 19/09/2019  เรื่อง ประกาศซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง - เขาค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 19/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/09/2019  เรื่อง ประกาศการทำสัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/09/2019  เรื่อง ประกาศจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 10/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/09/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือนสิงหาคม 2562
 06/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/09/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาใน หมู่ที่ ๑ บ้านปลายคลอง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชลระอุ (ถนนชลระอุ ๑ เชื่อมถนนเพชรเกษม) หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/08/2019  เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น - ซอยสวนปา หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 16/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถเครื่องจักรกลภายในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16/08/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 16/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนสายคอกช้าง - เขาค่าย หมู่ที่ ๒ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/08/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/08/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - ๒ ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 23/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 19/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/07/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายถนนอนามัยท่าด่าน - ถนนระนองธานี นายัง หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/07/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองน้อยสายตรง หมู่ที่ ๘ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11/07/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 09/07/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2562
 09/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 08/07/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑ - งวดสุดท้าย)
 04/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/07/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ ๓๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/07/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือ - ซอยเขาสังข์ (บ้านทุ่งยอ) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 26/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ ๓๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/06/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2562
 25/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/06/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนเมษายน 2562
 24/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 12/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลูกนก - แลตะวันรีสอร์ท หมู่ที่ ๒ (บ้านเกาะช้าง) ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๒ ตำบลกะเปอร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/06/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยฝายน้ำล้น - ซอยสวนปา หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/06/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม - เขาสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/05/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
 30/05/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/05/2019  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/05/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบดล้อเหล็ก ขนาด ๑๐ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/05/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยค้างคาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/05/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10/05/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/05/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 02/05/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 29/04/2019  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมีนาคม 2562
 29/04/2019  PO 290419
 29/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/04/2019  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 29/04/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี) เนื่องในพระราชพืธีบรมราชภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
 22/04/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ นาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/04/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดที่ ๑ - งวดสุดท้าย)
 18/04/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับรถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน
 18/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 10/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/04/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/03/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 27/03/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/03/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/03/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
 14/03/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/03/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/03/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/03/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/03/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยทาวเฮาส์ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/02/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 22/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเดชประมวลพล หมู่ที่ ๖ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20/02/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกบางนอนใน หมู่ที่ ๑ เขาพริกไทย - หมู่ที่ ๒ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/02/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเสงี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังตี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง (ตอนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 12/02/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงจ้างเหมาถนนลาดยาง สายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 11/02/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเอียดแยกซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 08/02/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (ช่วงที่ ๓)
 06/02/2019  เรื่อง ประกาศผูัชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยน้ำใส หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/02/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/01/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/01/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรี ในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/01/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/01/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ ๕ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/01/2019  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องบันทึกข้อความดิจิตอลและเครื่องถอดข้อความดิจิตอล
 23/01/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา ๒/๓ ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/01/2019  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/01/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนตอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวารีแยกขวา ม.1 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 03/01/2019  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมู่ที่ ๖ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ ๓๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/12/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง
 21/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/12/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ
 18/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางญวน - บางพระ หมู่ที่ ๒ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 18/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/12/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหลีก (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ปร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 12/12/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 07/12/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (งวดที่ 1 - งวดสุดท้าย)
 04/12/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/12/2018  กำหนดวันเวลาสถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงหล่อ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเก้าอี้อัฒจันทร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/11/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/11/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ
 27/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำภเอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/11/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและอาคารต่าง ๆ
 22/11/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหมัก หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดทรายดำหน้าใน หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15/11/2018  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2561
 12/11/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/11/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง
 09/11/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
 09/11/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
 09/11/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอรื จำนวน ๑๕ รายการ
 06/11/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ แยก 2 หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 31/10/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางร้ิน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/10/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านดอนกลาง-บ้านบางหมีล่าง ตำบลน้ำจืด - ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 31/10/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบาย เชื่อมซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 29/10/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ ๓ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/10/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดที่ 1 - งวดสุดท้าย)
 27/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/09/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสายชลธารา หมู่ที่ ๓ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 21/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม-เขาสังข์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพฃรเกษม - อำเภอสุขสำราญ (ซอยธนาคารออมสิน) หมู่ที่ ๓ - หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (ช่วงที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 19/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๓ ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13/09/2018  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอลละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 12/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/09/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงหล่อ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายรัฐอนุเคราะห์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น - หมู่ที่ 5 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 05/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04/09/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/08/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาพล-ไทยเสรี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 30/08/2018  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 28/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทำด้วยไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/08/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ข้อความและป้ายข้อความแบบเลื่อนได้
 09/08/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำป้ายข้อความพร้อมติดตั้ง
 09/08/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายข้อความพลาสติก จำนวน 2 ป้าย
 09/08/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง
 08/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทำด้วยไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/08/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำจืดน้อย-มะมุ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย-หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 03/08/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/08/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ สำหรับวางบนโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระฉายาลักษณ์ สถานที่ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 25/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 24/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 24/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกรอบไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายสติกเกอร์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 05/07/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบาย เชื่อมซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 27/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - หมู่ที่ 6 บ้านโตนกลอย ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/06/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14/06/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น รน.ถ.1-0002 สายบ้านดอนกลาง - บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 14/06/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านวัดควน-บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 08/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/06/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำจืดน้อย-มะมุ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย-หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 07/06/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุด VOLVO EC 210 BLR หมายเลขทะเบียน ตค 199 ระนอง
 28/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 16/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 15/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 15/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 11/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองไปยังสถานีอนามัยทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/05/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการจัดจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษบริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 08/05/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียน คสล.๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กโรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 04/05/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
 04/05/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนลาดยางภายในโรงเรียนบ้านในวง
 02/05/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
 02/05/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงสนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
 02/05/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 02/05/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 30/04/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก
 30/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/04/2018  เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 30/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/04/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 26/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 26/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/04/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/04/2018  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 19/04/2018  เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการการประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ช่วงที่ 2)
 10/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 09/04/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือเร็ว ทะเบียน 5453-0071-7
 29/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 29/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ - ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 22/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายน้ำจืดน้อย - มะมุ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 3 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
 20/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพรุกวม - ไร่ใน ตำบลกำพวน - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 16/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 15/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2561
 09/03/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงเมรุเผาศพวัดสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/03/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าเรือช้างแหก - ซอยท่าเรือ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/03/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านเขาหยวก หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 09/03/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางซอยท่าโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 06/03/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 28/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์
 28/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4487 ระนอง
 23/02/2018  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 22/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3259 ระนอง
 19/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาพริกไทย - บ้านบางนอนใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ 4 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 19/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 16/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 16/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ัอวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 63 รายการ
 13/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2178 ระนอง
 13/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12/02/2018  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 456 ระนอง
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2560
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2560
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ก 1950 ระนอง
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุด KOMATSU PC 200-7 หมายเลขทะเบียน ตค 62 ระนอง
 09/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา 4 (ปาล์มทอง) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 08/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 06/02/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโคกกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
 02/02/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองหาดส้มแป้นแยกซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2560
 01/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/02/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 31/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉาะเจาะจง
 31/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบายเชื่อมซอยเทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ
 29/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข 771 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นก 567 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 80-3444 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 29/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 29/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 17/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอกระบุรีในเขตเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเอเอฟ ๒๐๑๕/๒๐๑๘ (๓๑ST๒๐๑๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 12/01/2018  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 12/01/2018  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ
 10/01/2018  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 09/01/2018  เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง - อารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/12/2017  ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัดออก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 12/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 12/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/12/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 08/12/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 07/12/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 06/12/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเสียด หมู่ที่ ๔ ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (e-bidding)
 04/12/2017  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามเทนนิส ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังเก่า) ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 30/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 28/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 27/11/2017  กาหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลวงยา หมู่ที่ 2 ตาบลหาดส้มแป้น อาเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 21/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนา - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 21/11/2017  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการทาความสะอาด
 17/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือตาชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 17/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 15/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา - บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 13/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 08/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 06/11/2017  เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 02/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 02/11/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 01/11/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/10/2017  เรื่อง การประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 31/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 30/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 27/10/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 27/10/2017  ประกาศ เรื่อง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 25/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 -14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/10/2017  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติกเกอร์พร้อมโครงไม้
 24/10/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 22/10/2017  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง บ้านหาดทราย หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/10/2017  เรื่อง กำหนด เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 19/10/2017  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
 18/10/2017  เรื่อง การประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 18/10/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17/10/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ - ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 17/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดที่ 1 - งวดสุดท้าย)
 17/10/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเขาพริกไทย - บ้านบางนอนใน หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 11/10/2017  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหาดทรายดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
 09/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหางหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 06/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรที่ 14 และซอยจัดสรรที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (งวดสุดท้าย)
 03/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางมุด หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 02/10/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมัสยิด - ซอยทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 02/10/2017  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองหลีก หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/09/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล.ซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/09/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระุบุรี จังหวัดระนอง
 13/09/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 13/09/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างรั้วสนามกีฬาอำเภอกะเปอร์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 12/09/2017  ประกาศพิจารณาผลการประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 12/09/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ - ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 12/09/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ 6 ล้อ
 05/09/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 01/09/2017  เรือง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 01/09/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 31/08/2017  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/08/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/08/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านคลองวัน หมู่ที่ 5 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 25/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไปยังสถานีอนามัยท่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/08/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหินช้าง (สหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 22/08/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 17/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ 4 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 11/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 10/08/2017  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่น การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ
 09/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา - บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 09/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัดออก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/08/2017  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพรุกวม - ไร่ใน ตำบลกำพวน - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 09/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 01/08/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 31/07/2017  ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 27/07/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนา 4 (ปาล์มทอง) หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคา ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/07/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองคล้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 27/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางซอยสุขสบายเชื่อมซอย เทพนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางมุด หมู่ที่ 3 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/07/2017  เรื่อง การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 19/07/2017  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองหอย หมู่ที่ 3 บ้านบางลำพู ตำบลกะเปอร์ - หมู่ที่ 5 บ้านคลองทราย ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 19/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางหนุน หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสว่าง - อารีย์ หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 14/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโหนปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 14/07/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทรายทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา - หมู่ที่ 4 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 13/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มึผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 8 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 07/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 06/07/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมัสยิด - ซอยทุ่งนา หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 06/07/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 06/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองไปยังสถานีอนามัยทุ่งคา หมู่ที่ 1 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/07/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 05/07/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 03/07/2017  เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 29/06/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 27/06/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านพรุกวม - ไร่ใน ตำบลกำพวน - ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 26/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/06/2017  เรื่อง จ้างซ่อมรถบด SD 100 D หมายเลขทะเบียน ถ 0022 ระนอง
 22/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนา - บ้านทองหลาง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 22/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางเชื่อมสายบ้านนา - บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 16/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัดออก หมู่ที่ 5 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัตของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยวังน้ำดำ หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา - บ้านโตนกลอย หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 13/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 09/06/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้กำกับ หมู่ที่ 1 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/06/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 01/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/06/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหินช้าง (สหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 26/05/2017  เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปัญญาพล - ไทยเสรี หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/05/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือตาชำนาญ หมู่ที่ 1 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 18/05/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/05/2017  ผลการพิจารณาคัดเลือกการจ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 15/05/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวท่าโรงเลื่อย หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/05/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
 09/05/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
 05/05/2017  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 2/3 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 04/05/2017  ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/05/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโบสถ์คริสตจักร หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/05/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/04/2017  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรที่ 14 และซอยจัดสรรที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 27/04/2017  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 27/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทับช้าง หมู่ที่ 4 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 25/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านหินช้าง (สหกรณ์พัฒนา) หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 19/04/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกบ้านบางนอนใน หมู่ที่ 1 - สายเขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 18/04/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 24/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 20/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 16/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/03/2017  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจัดสรรที่ 14 และซอยจัดสรรที่ 20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 14/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงสนามเปตอง ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/03/2017  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งประธานและปรับปรุงอัฒจันทร์ฝั่งไม่มีหลังคา)
 10/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/03/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 12 - 14 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/03/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) โรงเรียนบ้านในวงหมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 15/02/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/02/2017  เรื่อง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพปลอดมลพิษ บริเวณวัดชนาราม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 25/01/2017  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 25/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 16/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 12/01/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
 12/01/2017  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559
 05/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำตก หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 05/01/2017  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 28/12/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตรบ้านสองแพรก หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 27/12/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 3)
 23/12/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/12/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านดอนกลาง - บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 19/12/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/12/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/12/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 06/12/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 30/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางหมัก หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 3)
 29/11/2016  กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกจากซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 23/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 14/11/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน
 14/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 11/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 11/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านราชกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 04/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง - ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ฃ่วงที่ 2)
 03/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/11/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 31/10/2016  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 25/10/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 18/10/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 17/10/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขนิรันดร์ บ้านห้วยปลิง หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด จังหวัดระนอง
 14/10/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/10/2016  รายงานผลการปฏิบัติการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
 07/10/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 30/09/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท. อนุบาล 8) โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ 1 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (งวดที่ 1)
 28/09/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 27/09/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 บ้านคลองเงิน หมู่ที่ 7 - บ้านหลุมพอล่าง หมู่ที่ 10 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 23/09/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรรับงานโครงการก่อสร้างอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 15/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ - เทศบาลตำบลปากน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ตอนที่ 2)
 15/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 14/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 08/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 02/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 01/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นใต้ - ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 01/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 01/09/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านนา - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 29/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ซอยหลุมถ่าน 2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 29/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 29/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดระนอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 24/08/2016  เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านล่าง - ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง (ฃ่วงที่ 2)
 24/08/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้ำตก หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 09/08/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเรือเขาทือ หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 08/08/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางคราม หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 08/08/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทับโก - นกงาง หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 03/08/2016  เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลวงยา หมู่ที่ 2 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 03/08/2016  เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรภาพ 4 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 02/08/2016  ประกาศรายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระนองพัฒนา 8 – ซอยระนองพัฒนา 10 ในที่ดินจัดหาประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 29/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายเพชรเกษม หมู่ที่ 1 - เขาพริกไทย หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 28/07/2016  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 27/07/2016  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม)
 25/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายบางใหญ่ - ลำเลียง หมู่ที่ 1 ตำบลบางใหญ่ - หมู่ที่ 1 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 15/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย - หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวัดควน - บ้านปากแพรก หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นใต้ - ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม หมู่ที่ 3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 13/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนืกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย หมูี่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 12/07/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านนา - บ้านทองหลาง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 12/07/2016  เรื่อง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายบ้านตอนกลาง - บ้างบางหมีล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 11/07/2016  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหาดยาย ม.2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
 11/07/2016  การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม ม.3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ ม.5 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
 06/07/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
 01/07/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน
 23/06/2016  เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 20/06/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สุานที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมเทศบาลเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ - หมู่ที่ 4 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 13/06/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.คลองลา หมู่ที่ 1 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
 08/06/2016  เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านตอนกลาง - บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 07/06/2016  รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
 07/06/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม หมู่ที่ 3 - โรงพยาบาลสุขสำราญ หมู่ที่ 5 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
 25/05/2016  เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น 2466 ระนอง
 13/05/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเสวก หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 12/05/2016  เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกช้าง-หมอลำ หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 2 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 e-mail :: ranongpao@gmail.com
Powered by S. Wachirapol