MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  ขอเชิญ ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ทุกท่าน

  เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ผ่านระบบ ITAS

  หน้า


  ดูหัวข้อใหม่กว่า
  ไม่มี

  ดูหัวข้อเก่ากว่า
  2017-04-01 10:44:00 : วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น. นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบิ๊กไบค์ ระนอง ไบค์เฟส ครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com