MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  โครงการฝึกอบรมการจัดการศึกษาตามกลุ่มสนใจ


  วันอังคารที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 18:22 น.

   big

  อบจ.ระนอง จัดพิธีปิดโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มสนใจ ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานฝีมือแรงงานระนอง

  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานฝีมือแรงงานระนอง นายสุวิทย์ หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มสนใจ และนายจรูญ เชาวนรังค์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้จัดทำโครงการ และประชาชน เข้าร่วม

  โครงการจัดการศึกษาตามกลุ่มสนใจ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
  ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้ ฝึกทักษะความสามารถในเรื่องที่ตนสนใจ
  ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาตนไปในแนวทางที่สนใจ และถนัด
  ๓. เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  ๔. เพื่อถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญางานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณสู่คนยุคปัจจุบัน
  โดยจัดให้มีการฝึกอบรม เป็นเวลา ๒๔ ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ ๗, ๘, ๑๔ และ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานฝีมือแรงงานระนอง การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐ คน โดยมีนางจิตฤทัย ทองปัทม์ และนายปิยณัฎฐ์ อิสสระสงคราม ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการทำแมลงปอเข็มกลัดเสื้อ การประกอบดอกและช่อดอกโกมาซุมเป็นเข็มกลัดเสื้อ และการทำกลีบดอกแก้วและใบไม้เป็นช่อดอกไม้สำหรับตกแต่งผม ในครั้งนี้

  ภาพและข่าวโดย : เบญจกุล พุฒภา และนราวรรณ แซ่อ๋อ

   

  หน้า
  1


  ดูหัวข้อใหม่กว่า
  2019-10-16 04:21:17 : เดิน - วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดระนอง

  ดูหัวข้อเก่ากว่า
  2019-09-06 11:36:20 : อบจ.ระนอง จัดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com