MENU
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
RANONG   PROVINCIAL   ADMINISTRATIVE   ORGANIZATION
 • คอคอดกระ
  คอคอดกระ
 • ภูเขาหญ้า
  ภูเขาหญ้า
 • กาหยูหวาน
  กาหยูหวาน
 • ธารน้ำแร่
  ธารน้ำแร่
 • มุกแท้เมืองระนอง
  มุกแท้เมืองระนอง
ข้อมูลทั่วไป
รายงานต่าง ๆ
การบริหารงาน
การปฏิบัติเรื่องร้องเรียน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนพัฒนาและงบประมาณ
ข้อมูลอื่น ๆ
ข้อมูลอื่นๆ

  banner01

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.ระนอง

  bn left complain

  bn building

  อบจ.ระนอง​ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


  big

  วันที่​ 28 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 10.30 น. นายสุวิทย์หลักชัย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติและเปิดกิจกรรมจิตอาสาซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี​ พร้อมด้วยนางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน​ จิตอาสา​ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  ด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ ในการนี้จังหวัดระนองจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ บรมราชินี

  จากนั้นเหล่าจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์กำจัดวัชพืชตัดหญ้าถอนหญ้าพรวนดินไม้ดอกไม้ประดับและจัดเก็บขยะ ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติและริมทาง 2 ฝั่งถนน บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดระนองอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่ได้ร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

  หน้า
  1


  ดูหัวข้อใหม่กว่า
  ไม่มี

  ดูหัวข้อเก่ากว่า
  2020-07-28 08:55:33 : อบจ.ระนอง​ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สนามกีฬาจังหวัดระนอง ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0-7781-1071
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ที่ ตู้ ปณ. 51 ปจ.ระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
  e-mail :: ranongpao@gmail.com