อบจ.ระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

อบจ.ระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
อบจ.ระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ ในการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 10.25 น. นายธนกร บริสุทธิญาณี นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายพงศกร พรหมสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และนายเอกชัย หนูสมตนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ร่วมให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกและคณะ ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติตามแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวชายแดน และการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ดูหัวข้อใหม่กว่า 2021-03-18 07:05:36 : อบจ.ระนอง จัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ดูหัวข้อเก่ากว่า 2021-03-17 07:34:54 : อบจ.ระนอง จัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest