อบจ.ระนอง​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล​ (ประเทศไทย)​ ภายใต้แนวคิด​ "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

อบจ.ระนอง​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล​ (ประเทศไทย)​ ภายใต้แนวคิด​
อบจ.ระนอง​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล​ (ประเทศไทย)​ ภายใต้แนวคิด​ "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" วันที่ 9 ธันวาคม​ 2563 เวลา 09.00 น. อบจ.ระนอง​ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล​ ณ​ สำนักงาน​ ป.ป.ช​ ส่วนกลาง​ โดยมี​นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ในจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ทั้งนี้ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำการเมือง และกระตุ้นเติมให้สังคมในทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย และสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance : คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ดูหัวข้อใหม่กว่า 2020-12-17 03:30:07 : อบจ.ระนอง​ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ. “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ดูหัวข้อเก่ากว่า 2020-12-04 04:46:21 : อบจ.ระนอง​ ร่วมพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ​ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

Share on Line
Share on Pinterest