อบจ.ระนอง เดินหน้าสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม พร้อมรองรับผู้ป่วยรวม 143 เตียง

อบจ.ระนอง เดินหน้าสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม พร้อมรองรับผู้ป่วยรวม 143 เตียง
อบจ.ระนอง เดินหน้าสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนาม พร้อมรองรับผู้ป่วยรวม 143 เตียง วันพุธที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 15:14 น. ดูหัวข้อใหม่กว่า ไม่มี ดูหัวข้อเก่ากว่า 2021-03-18 07:05:36 : อบจ.ระนอง จัดโครงการอบรมสัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest