ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ เชื่อมซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest