ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังพร้าว หมู่ที่ ๕ บ้านพรุข่า ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest