ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเชี่ยวเหลียง เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest