ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฐานะจิตร หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๔ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยวิธีคัดเลือก

Share on Line
Share on Pinterest